לימוד ערבית נושאי השיעורים

 

1)      שיעור מספר 1 – נושא השיעור כינויי גוף

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    • דקדוק כינויי גוף
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

2)      שיעור מספר 2 – נושא השיעור נטיית השם בנקבה

    • דקדוק נטיית השם בנקבה
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

3)      שיעור מספר 3 – נושא השיעור ה הידיעה

    • דקדוק ה הידיעה
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

4)      שיעור מספר 4 – נושא השיעור ו החיבור

    • דקדוק ו החיבור
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

5)      שיעור מספר 5 – נושא השיעור  מיליות

    • דקדוק מיליות
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

6)      שיעור מספר 6 – נושא השיעור שמות ממין נקבה

    • דקדוק שמות ממין נקבה
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

7)      שיעור מספר 7 – נושא השיעור הריבוי

    • דקדוק הריבוי
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

8)      שיעור מספר 8 – נושא השיעור ערך היתרון / משקל "אפעל"

    • דקדוק ערך היתרון / משקל "אפעל"
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

9)      שיעור מספר 9 – נושא השיעור נטיית הפועל בעבר/ גזרת השלמים

    • דקדוק נטיית הפועל בעבר/ גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

10)  שיעור מספר 10 – נושא השיעור שלילת הפועל בעבר/ גזרת השלמים

    • דקדוק שלילת הפועל בעבר/ גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

11)  שיעור מספר 11 – נושא השיעור נטיית הפועל בעבר + כינויים חבורים ישירים בחיוב ובשלילה

    • דקדוק נטיית הפועל בעבר + כינויים חבורים ישירים בחיוב ובשלילה
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

12)  שיעור מספר 12 – נושא השיעור נטיות חריגות

    • דקדוק נטיות חריגות
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

13)  שיעור מספר 13 – נושא השיעור הצבעים

    • דקדוק הצבעים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

14)  שיעור מספר 14 – נושא השיעור הבינוני הפועל והפעול ("פַאעֶל"/"מַפְעוּל")

    • דקדוק הבינוני הפועל והפעול ("פַאעֶל"/"מַפְעוּל")
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

15)  שיעור מספר 15 – נושא השיעור נטיית הפועל בעתיד/ גזרת השלמים

    • דקדוק נטיית הפועל בעתיד/ גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

16)  שיעור מספר 16 – נושא השיעור העתיד + כינויים חבורים

    • דקדוק העתיד + כינויים חבורים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

17)  שיעור מספר 17 – נושא השיעור הציווי/ גזרת השלמים

    • דקדוק הציווי/ גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

18)  שיעור מספר 18 – נושא השיעור הבניין השני "פַעַל" / גזרת השלמים

    • דקדוק הבניין השני "פַעַל" / גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

19)  שיעור מספר 19 – נושא השיעור הבניין השלישי "פאעל" / גזרת השלמים

 

 

 

 

 


 
 

 

 
 

 

 

    • דקדוק הבניין השלישי "פאעל" / גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

20)  שיעור מספר 20 – נושא השיעור הבניין הרביעי "אַפְעַל" / גזרת השלמים

    • דקדוק הבניין הרביעי "אַפְעַל" / גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

21)  שיעור מספר 21 – נושא השיעור גזרת הבניין השישי "תְפַאעַל" / גזרת השלמים

    • דקדוק גזרת הבניין השישי "תְפַאעַל" / גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

22)  שיעור מספר 22 – נושא השיעור הבניין השביעי "אִנְפַעַל" / גזרת השלמים

    • דקדוק הבניין השביעי "אִנְפַעַל" / גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

23)  שיעור מספר 23 – נושא השיעור הבניין השמיני "(א)פְתַעַל"/גזרת השלמים

    • דקדוק הבניין השמיני "(א)פְתַעַל"/גזרת השלמים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

24)  שיעור מספר 24 – נושא השיעור הבניין העשירי "אִסְתַפְעַל" / גזרת השלמים

    • דקדוק הבניין העשירי "אִסְתַפְעַל" / גזרת השלמים אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

25)  שיעור מספר 25 – נושא השיעור גזרת עו-עי

 

 


 
 

 

 
 

 

 

    • דקדוק גזרת עו-עי
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

26)  שיעור מספר 26 – נושא השיעור תבניות יסוד של פעלים שגורים + פעלים חריגים

    • תבניות יסוד של פעלים שגורים + פעלים חריגים
    • אוצר מילים
    • משפטים לתרגול
    • שיחה
    • מבחן + פתרון

27)  שיעור מספר 27 – נושא השיעור הקדמה

    • הקדמה
    • אוצר מילים
    • שיחה

28)  שיעור מספר 28 – נושא השיעור שיחות

    • שיחות

29)  שיעור מספר 29 – נושא השיעור שיחות

    • שיחות

30)  שיעור מספר 30 – נושא השיעור שיחות

    • שיחות

http://212.199.136.254/BackOffice/DynamicPagePage.aspx?WorkingMode=Edit&DPID=2

http://212.199.136.254/Security/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fBackOffice%2fMenusPage.aspx